Accomodatiebeleid

Accomodatiebeleid

Het zijn plekken waar mensen elkaar ontmoeten, tot nieuwe ideeën komen en waar nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan.

Meer
Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen

De gemeente moet het beleid en regels duidelijk handhaven zonder uitzondering van personen.

Meer
Stimulering Economie

Stimulering Economie

Denken in mogelijkheden en kansen in plaats van beperkingen

Meer
Centrum van de Kernen

Centrum van de Kernen

De inrichting van het centrumgebied zorgt voor een veilige en vriendelijke situatie

Meer
Jongeren

Jongeren

Het is van belang dat jongeren actief participeren in de samenleving en het arbeidsproces.

Meer
Participatie

Participatie

De PPA gaat uit van de inclusieve samenleving, waarin iedereen kan meedoen.

Meer
Sport

Sport

Daar waar mogelijk moet de gemeente erop inzetten dat zoveel mogelijk mensen sporten. In verenigingsverband en individueel.

Meer
Ouderen

Ouderen

positief inspelen op initiatieven van ouderen om met gelijkgestemden geclusterd te gaan wonen.

Meer
Duurzaamheid

Duurzaamheid

We moeten voor onze toekomstige generaties verantwoordelijkheid hebben.

Meer
Woningbouw

Woningbouw

Woningbouwproductie moet gericht zijn op benodigde kwalitatieve en kwantitatieve toevoeging.

Meer
img