Krachtige kernen voor jong en ouder

Hein van de Ven (24) en Wim Geukemeijer (72) zijn twee prominente inwoners van de kernen Berlicum en Middelrode. Vanuit de achterban van de PPA willen zij mede vorm geven aan hun dierbare kernen Berlicum en Middelrode.

Hein van de Ven

Hein is geboren in Middelrode en werkt zo’n 5 jaar bij IVS Dosing Technology in Veghel als Research & Development engineer. In 2017 heeft Hein naast zijn fulltime job bij IVS, zijn Bachelor of Engineering behaald bij de Fontys Hogescholen.
In zijn vrije tijd speelt Hein muziek en is via Dun Blaouwun Beer, hofkapel en begeleider jeugd van de jeugd Hofkapel geland bij Broadway Brass uit Uden. Op bijvoorbeeld Paaspop is de band en Hein dan te bewonderen.
Als jonge inwoner wil hij in Berlicum blijven wonen en aldaar deel uitmaken van het sociaal leven.
Belangrijke zaken als het vinden van een geschikte woonruimte en deelname aan een actieve leefomgeving, bewegen hem om daarvoor extra aandacht te vragen.
In contact met de PPA wil Hein samen meer vorm aan de realisatiedaarvan geven.

Hein: “In mijn vriendenkring ervaren we vele problemen bij het vinden van een geschikte starterwoning. Door het onderzoek van de PPA omtrent hoe de jongeren willen wonen, ben ik met hen in contact gekomen en blijkt dat zij Starterwoningen voor jongeren als een van de speerpunten in het PPA programma hebben staan.
Daarom ben ik lid geworden van de PPA om, in discussie, concrete plannen te ontwikkelen en via de gemeenteraad hiervoor een meerderheid te verkrijgen.”

”Bij de eerste gesprekken voelde ik meteen betrokkenheid, en dat stimuleerde mijom dit verder op te pakken en te vervolgen.”
“In de gesprekken met de PPA kwamen ook de voorzieningen in onze kern zoals Sport, Onderwijs en Dagopvang, Winkels en goede verbindingen met de stad Den Bosch naar voren. Een reden temeer om gezamenlijk onze wensen in duidelijke voorstellen neer te leggen en met anderen te communiceren.”

Hein: “Vooral voor het leggen van koppelingen vanuit de Technologie met vraagstukken over Leefbaarheid, ruimtelijke ordening en Verkeersveiligheid, wil ik me inzetten.”

Wim Geukemeijer

We blijven in Middelrode waar Wim Geukemeijer ruim 40 jaar woont.
In het zakelijk leven was Wim werkzaam bij Arcadis als directeur Gebieds- en Locatieontwikkeling.
Vanwege zijn betrokkenheid bij de kernen Berlicum/Middelrode, is Wim bij veel initiatieven betrokken en heeft hij vele vrijwilligersfuncties bekleed. Hij was ruim 30 jaar secretaris van de Judovereniging Berlicum en heeft met circa 80 vrijwilligers De Moerkoal zodanig vorm gegeven, dat deze een onmisbare schakel vormt voor de leefbaarheid van Middelrode.

“De keuze voor de PPA was de vraag? De PPA spreekt mij aan als een partij die met beide benen op de grond staat en wars is van politieke bla bla. Daardoor kan er meer aandacht besteedt worden aan de inhoud. Vooral de aandacht en inzet van Krachtige Kernen helpt ons de vele ideeën, die onder de bewoners leven, te realiseren”.

Wim: “Een recent voorbeeld is de herinrichting van het plein van Middelrode. De omgeving van de kerk, de Driezeeg en de Moerkoal was een wat “verloren en onsamenhangende verkeersruimte” waar we nu een echt plein van maken.
Het idee dat we in Middelrode iets met het plein willen en moeten bestaat al vanaf 2008. 2 jaar geleden hebben initiatiefnemers: de Parochie, de Driezeeg en de Moerkoal de handen in een geslagen en het plan verder uitgewerkt. Een Leefbaarheidsproject van de bovenste plank!

Ik heb overigens veel respect voor de raadsleden in onze gemeente die veel vrije tijd steken in hun verantwoordelijke taak”

In Memoriam: Rianne van de Westelaken – van Nieuwburg

We hebben het droeve bericht ontvangen dat ons lid Rianne van de Westelaken – van Nieuwburg uit Den Dungen plotseling is overleden.

Rianne was de laatste tijd al kortademig en kreeg daarbij een dubbele longontsteking. Afgelopen donderdagmorgen trof haar man Hans haar aan met weinig tekenen van leven. De snel ter plaatse zijnde ambulance mocht niet meer baten.

Rianne was in de voormalige gemeente Den Dungen aktief betrokken bij de politiek, zij was lid van de partij Nieuw Elan. In 1996 is ze bij de oprichting van de PPA lid van onze partij geworden. Rianne was een lid in hart en nieren voor de PPA, zij is jarenlang als secretaris lid van het PPA bestuur geweest. Dat deed ze accuraat en zeer zorgvuldig.

Onlangs hebben we foto’s gemaakt ivm de komende gemeenteraadsverkiezingen. Rianne staat prominent vooraan op de groepsfoto. Ook heeft ze onlangs tijdens de algemene ledenvergadering nog meegestemd voor onze kieslijst, waarop zij ook een plaats op heeft.

Wij wensen haar echtgenoot Hans, haar zoon Thijs en alle familieleden heel veel sterkte met dit grote verlies en hopen dat zij kracht kunnen halen uit de mooie herinneringen aan Rianne. We gaan haar missen.

/ In PPA / By Sander / Reacties uitgeschakeld voor In Memoriam: Rianne van de Westelaken – van Nieuwburg

(Ook een) Partij van Prinsen en Adjudanten!

De carnaval staat voor de deur. Ieder jaar zijn dat 4 dagen waar velen naar uitkijken. Er wordt met veel enthousiasme tal van activiteiten georganiseerd door de diverse carnavalsstichtingen en verenigingen. Zo zijn veel vrijwilligers actief om er voor ons allen een mooi feest van te maken.

Partij van Prinsen en Adjudanten

In de wandelgangen wordt wel eens gekscherend gezegd dat de PPA niet alleen staat voor de Plaatselijke Politieke Alliantie maar voor Partij van Prinsen en Adjudanten. Want kijk je naar de namen op de PPA kieslijst dan is dat wel verklaarbaar. Een achttal (oud) Prinsen en twee (oud) Adjudanten staan op de lijst. Dat zijn Sjef de Laat, Roy de Wit, Jan van de Boom, Hans de Laat, Marc Vissers, Mari van den Broek, Theo van Helvoirt, Joost van Roosmalen, Bert van Druenen en Ed Mathijssen. Als PPA hopen wij dat we vanaf volgend jaar door samenwerking met andere prinsen er een elftal van kunnen maken.

Betrokken

Het zijn allemaal mensen die graag bij carnaval zijn of waren betrokken. Maar die betrokkenheid is er zeker niet alleen voor carnaval. Zij hebben zich ook op andere wijze ingezet voor onze samenleving. De voetbalclub BMC, basketbalvereniging Springfield, het Kerkbestuur, Harmonie TOG, Evenementencommissie, Volleybalclub Hands Up, Onderwijs en het gemeentebestuur.

Voor krachtige kernen

Ongetwijfeld is dit rijtje niet compleet, maar het geeft het beeld dat onze leden stevig verankert zijn in onze samenleving.  Zo dragen ook zij, net als alle andere leden van de PPA, een steentje bij aan de leefbaarheid van onze dorpen.  Door al dit vrijwilligerswerk spreek je vele mensen en weet je wat er leeft en speelt in de dorpen en verenigingen. Daardoor kun je je actief inzetten voor onze inwoners, bedrijven en verenigingen.

Dat doen we dan ook volop voor en ook weer na de carnaval. Tijdens de carnavalsdagen zien en spreken we u graag bij de carnavalsoptocht of bij een van de vele andere activiteiten in onze dorpen.

Want carnaval of niet, de PPA zoekt verbinding en samenwerking. Wij hebben uw hulp nodig om te werken aan krachtige kernen. Daarom is ons stemadvies;  ‘’Ga stemmen, want u bepaalt zelf de toekomst van uw gemeente’’.

De PPA wenst iedereen die op enige wijze carnaval viert, heel veel plezier.

Waarom kiezen (wij) voor de PPA, lijst 1

Wij wonen in het dorp Gestel en voelen ons thuis bij de PPA. Een lokaal partij die midden in de samenleving staat. Wij zijn actief in onze gemeente en zoeken graag de verbinding met u. Wij zijn geen beroepspolitici. Wij zijn mensen zoals u die mee willen praten en hun stem willen laten horen. Wij zijn hier geboren en/of opgegroeid en voelen ons betrokken bij wat er in onze dorpen gebeurt.

Jan Uylings zet zich al veel jaren in voor het welzijn van mensen. Hij is actief betrokken bij WMO-adviesraad en één van de drijvende krachten van Hartwacht. ‘’Door zijn grote belangeloze inzet, zijn veel vrijwilligers gevonden die mensenlevens kunnen redden en zijn overal AED’s geplaatst’’ aldus Sigurd Gersjes. ‘’Jan heeft zijn hart op de goede plaats’’. Jan vult aan dat Sigurd als sportinstructeur bij de Local Gym ook een waardevolle bijdrage levert. ‘’Sigurd leert de vele mensen op de sportschool hoe zij gezond kunnen omgaan met hun lichaam en geest, is een vraagbaak voor iedereen en maatschappelijk betrokken’’.

Chris Milder is een man van no-nonsens. ‘’Een bedrijfsman die niet houdt van politiek geleuter’’ zegt Piet Donders. ‘’Chris kent de wereld van ondernemers en is ruim 35 jaar bestuurslid geweest bij SCI’’. ‘’Meer zakelijkheid in de politiek bespaart geld en je moet alleen beloften doen die je waar kunt maken. Daarom de PPA’’, aldus Chris. ‘’En dat geld kun je inzetten voor bijvoorbeeld de kledingbank’’ volgens Piet, een initiatief waarbij hij als oud-onderwijzer en toneelspeler bij Onderling Kunstgenot,  betrokken is. Twee zeer ervaren personen binnen de PPA en het dorp Gessel erg goed kennen.

Michelle Groetelaers is met haar 19 jaar de derde generatie Groetelaers, die na opa Henk en vader Rick, zich inzet voor haar dorp. ‘’Als vrijwilliger in de SCI kantine, badjuffrouw op het zwembad en ruim 12 jaar hockeyster bij HC de Dommel, weet Michelle als geen ander wat er speelt bij jongeren’’.

‘’Het zit in haar genen’’ zegt Piet. ‘’Haar vader Rick is ook vanaf zijn jeugd actief. De laatste jaren is hij erg druk met de fusie tussen beide voetbalclubs om de jeugd een mooie voetbaltoekomst te geven’’ En samen met onze Ed Mathijssen de drijvende kracht in de realisatie van het Gestels Centrum’’.

De PPA zoekt verbinding, is concreet en wil samenwerken met andere partijen voor krachtige kernen.

Ons stemadvies is;  ‘’Ga stemmen, want u bepaalt zelf de toekomst van uw gemeente’’.

PPA in Gemonde

Gemonde is een kleine kern waar het voorzieningenniveau onder druk staat. Als het aan de PPA ligt gaat de gemeente daarom de komende jaren meer aandacht steken in deze kern.

De afgelopen jaren zijn er nauwelijks woningen gebouwd in het dorp, zeker voor jeugdigen en jonge gezinnen is dit een probleem. Wat de PPA betreft gaan we dit de komende jaren samen met Gemondenaren anders doen. Met het ondersteunen van initiatieven en collectieve bouwplannen (CPO) hoopt de PPA de komende jaren zo’n 30 woningen te kunnen realiseren in de kern.

Het in de kern houden van de Jeugd is een van de grootste opgaven voor de leefbaarheid in Gemonde. Te weinig jonge gezinnen betekend te weinig actievelingen in het verenigingsleven en te weinig aanwas van jonge schoolgaande kinderen. Daarnaast is het zo dat verenigingen met minder leden wel hun vaste kosten kennen. Om te voorkomen dat verenigingen door een te kleine omvang moeten ophouden te bestaan is maatwerk nodig in de subsidieberekening.

Ook voldoende ouderenhuisvesting en zorgvoorzieningen zijn een probleem. Vele Gemondse ouderen trekken naar de omliggende dorpen, waar wel voorzieningen nabij zijn. Wat de PPA betreft gaat de gemeente de komende jaren meer geld uittrekken voor wonen, welzijn en zorg voor oudere Gemondenaren. We denken specifiek aan een goede voorziening voor het doen van boodschappen in Gestel of Boxtel en het organiseren van goede zorgvoorzieningen waar ouderen terecht kunnen.

De PPA omarmt de stappen die door de school, de PCI en de Leefbaarheidsgroep zijn genomen om te komen tot een nieuw dorpshuis in Gemonde. Met het verbouwen en uitbreiden van de huidige gymzaal bij de school kunnen de Gemondenaren een mooie en functionele huiskamer voor hun dorp verwezenlijken. Op die manier kunnen Gemondenaren elkaar ontmoeten en activiteiten organiseren, zowel nu als in de toekomst.

Peter Raaijmakers: Volop kansen en ambitie.

Op mijn 17de werd ik gekozen voor de gemeenteraad. Op mijn 18de verjaardag was ik raadslid. Na  4 jaar gemeenteraad zit ik nog vol met energie en ambitie om te werken aan onze krachtige en mooie kernen.  Als raadslid wordt je confronteert met bureaucratie en zaken soms niet zo snel gaan als dat je zou willen. Voor mij een uitdaging, want er zijn kansen genoeg in onze gemeente. We moeten vooral lef en ambitie durven hebben! Daarom ben ik lid van de PPA.

Inwoners helpen

Eind 2017 sprak de gemeenteraad over burgerinitiatieven. De PPA was blij met de wijkmakelaars, die met geld en een helpende hand onze inwoners op een laagdrempelige manier ondersteunen. Het is heel goed dat kleine bijdragen een groot verschil voor een clubje of buurt betekenen. Een  buurt opfrissen of de oudjes in het zonnetje zetten.  Niet elke partij is voor deze werkwijze.  Zij durven de stap naar de toekomst niet te zetten en zien liever dat inwoners met een idee worden opgezadeld met regel op regel, procedure op procedure en  controle op controle. Namens de PPA heb ik er voor gepleit  uit te gaan van vertrouwen in elkaar en vertrouwen in je eigen inwoners, in plaats van steeds maar regeltjes.

Jeugd in de kernen

Samen met mijn collega PPA-raadslid Amber van Druenen hebben wij bepleit, dat de jeugd in onze dorpen moet kunnen blijven wonen. Dankzij onze inzet wordt een groot deel van de nieuwe woningen in een lagere prijsklasse gebouwd.  Dan kunnen starters ook echt starten in onze dorpen. Een extra duwtje voor starters is vorige week gegeven. Mijn PPA voorstel is samen met CDA ingediend en haalde de meerderheid. Hierin roepen we op om starters nog beter op weg te helpen, zoals met een starterslening.

Durf nodig

Ik ben nog lang niet klaar. Wat mij betreft gaan we de komende jaren  vooruitgang boeken voor de hele gemeente. Zoals met het afbouwen van de verstikkende bureaucratie en het meer uitgaan van vertrouwen in elkaar. Ook voor onze dorpen ligger er kansen, maar die moeten we ook echt durven te nemen. Denk aan het opfrissen van de kern Den Dungen en het oplossen van de problemen rondom de Litserborg. Ik heb er zin in, jullie toch ook?! Werk mee aan krachtige kernen en Kies beter, Stem Peter.  lijst 1 PPA, nummer 3!

Woorden en Daden

Tijdens de afgelopen raadsvergadering heeft de PPA wederom gepleit voor het behouden van de jeugd in onze kernen. Al eerder bleek uit de enquête van PPA-raadsleden Amber van Druenen en Peter Raaijmakers dat een overgrote meerderheid van onze jongeren het liefst in onze dorpen blijft wonen.

Wat de PPA betreft is dat niet alleen een compliment voor onze dorpen, maar ook belangrijk om onze dorpen in de toekomst leuk en leefbaar te houden.

Al eerder heeft de gemeente aangegeven meer te zullen gaan bouwen voor starters. Met deze eerste winst is de PPA blij! Het bouwen van nieuwe woningen gaat echter traag, en de hoeveelheid nieuwe woningen is ook maar beperkt. Daarom heeft raadslid Peter Raaijmakers afgelopen donderdag een voorstel ingediend om nog meer mogelijkheden te bieden aan onze jeugd, zoals startersleningen, “Soms kun je al helpen door net dat laatste duwtje te geven” aldus Peter.

Ons voorstel werd onmiddellijk gesteund door het CDA, en ook de Gestelse Coalitie. Waarvoor dank!

En zo bouwen wij dag in, dag uit aan Krachtige Kernen!

Kandidaten 1 tot en met 10 bekend!

De PPA (Plaatselijke Politieke Alliantie) heeft op haar Algemene Leden Vergadering van 15
januari 2018, zowel de kandidatenlijst als het verkiezingsprogramma vastgesteld voor de
Gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

Het bestuur van de PPA is er trots op om een kandidatenlijst samen te stellen met 50
kandidaten waarbij er een mooie verdeling is tussen mannelijke en vrouwelijke kandidaten,
ouderen en jongeren uit alle kernen van de gemeente Sint-Michielsgestel te kunnen
presenteren.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in september 2017 is de huidige Wethouder Ed
Mathijssen al gekozen als lijsttrekker en kandidaat wethouder voor de PPA.

Kandidaten 1 tot en met 10

1 Ed Mathijssen (m), Berlicum
2 Rick Groetelaers (m), Sint Michielsgestel
3 Peter Raaijmakers (m), Den Dungen
4 Amber v Druenen (v), Berlicum
5 Rene vd Burgt (m), Den Dungen
6 Bert v Druenen (m), Berlicum
7 Hans Deckers (m), Berlicum
8 Juultje v Lanen (v), Berlicum
9 Joep Meijs (m), Berlicum
10 Sigurd Gersjes (m) Sint Michielsgestel

Met deze top 10 kandidaten en een kandidatenlijst met 50 personen zien wij de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 vol vertrouwen tegemoet.

Met de titel: “PPA voor krachtige kernen” neemt de PPA deel aan de gemeenteraadsverkiezingen 2018 in Sint-Michielsgestel.
Dit programma wordt verder ingezet om de diverse kernen te versterken.

Ook in 2018 zijn we er voor U

De leden van de PPA wensen u een voorspoedig en gezond 2018. Ook in 2018 zijn we er als PPA voor U. Het wordt een spannend en belangrijk jaar want op 21 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De PPA is ambitieus en wil graag de grootste fractie in de gemeenteraad blijven. Wij zijn u dankbaar dat u ons motto ‘’concreet, duidelijk en eerlijk’’ zijn, waardeert. De PPA houdt niet van populisme, mooidoenerij en beloftes doen die niet waar te maken zijn. Het belang van U als inwoner voorop stellen. Daar gaat het om.

In de afgelopen vier jaren hebben we door uw steun veel van uw wensen en dus onze ambities kunnen waarmaken. De komende tijd informeren wij u daarover via onze website en facebook. Dat is een goede basis om de grootste partij te blijven, maar uiteraard is dat niet vanzelfsprekend. De PPA werkt ook gewoon door aan leefbare kernen en we doen dit door goed naar U te luisteren en in te spelen op de behoefte van U, de bedrijven en verenigingen. Goede voorzieningen, behoud van eigenheid van onze kernen en ons buitengebied krijgen alle aandacht. Want iedereen moet met plezier in onze gemeente wonen, werken of verblijven.

De PPA bestaat uit gewone mensen uit alle dorpen. We zijn betrokken bij vele verenigingen en clubjes in onze gemeente. We zijn mensen die het belangrijk vinden om iets voor elkaar te betekenen, en zich hier dan ook voor inzetten. Op die manier proberen we het voor ons allemaal zo goed en eerlijk mogelijk te maken. De komende maanden blijven wij u opzoeken. We doen dat met onze tientallen leden, met onze raadsleden en ook ik zelf, Ed Mathijssen als kandidaat wethouder van de PPA. Zo horen we graag van u wat er leeft en speelt en kunnen we ons actief blijven inzetten voor uw belangen, want ieder mens is even belangrijk.

Natuurlijk heeft de PPA zelf ook ambities zoals meer woningenbouw voor onze jongeren en goede ondersteuning voor zorg en inkomen via 1 loket. Alle ambities en plannen zijn afgelopen maandag vastgesteld op onze ledenvergadering. Dat geldt ook voor onze kandidaten op de kieslijst. Volgende week hoort u hierover meer.
Ed Mathijssen, PPA

Ed Mathijssen lijsttrekker en wethouderskandidaat voor PPA

De ledenvergadering van de Plaatselijke Politieke Alliantie (PPA) heeft Ed Mathijssen unaniem gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Ook is hij de wethouderskandidaat voor de PPA.

Ed Mathijssen heeft al drie bestuursperiodes als wethouder goed gefunctioneerd, vindt de partij. ,,Ed is een innemende en integer persoon. Hij weet wat in alle dorpen speelt, heeft goede contacten met de inwoners en verenigingen. Zijn groot netwerk, verbindend vermogen en ervaring hebben gezorgd voor een stabiele gemeente. Populisme is hem vreemd. Zijn ervaring en kennis is van belang voor de toekomst voor al onze dorpen. De PPA heeft met Ed de persoon die ook in de komende bestuursperiode een goede bijdrage levert aan de continuïteit van het bestuur van onze gemeente,” stelt partijvoorzitter Bert van Druenen.

/ In PPA / By Sander / Reacties uitgeschakeld voor Ed Mathijssen lijsttrekker en wethouderskandidaat voor PPA