Centrumbezoekers

Als PPA gaan we voor leefbare en bruisende kernen, waar volop voorzieningen zijn en waar leven in de brouwerij is. Dankzij de inzet van PPA wethouder Mathijssen is de schop in het Gestelse centrum de grond in gegaan en zijn de eerste stappen voor het Mercuriusplein in Berlicum genomen.

Daarnaast hebben we er voor gepleit de om het initiatief rondom het plein in Middelrode volop te ondersteunen. In de komende jaren richt de PPA zich op de verdere ontwikkeling van deze centra.

Voor de PPA is het duidelijk dat elke kern recht heeft op een eigen dorpshuis. In Gemonde liggen voor de PPA de prioriteiten bij de realisatie van een nieuw dorpshuis. Samen met de Gemondenaren zijn in de afgelopen tijd al volop stappen genomen, wat de PPA betreft gaan we hier volop mee aan de slag.

In Den Dungen liggen ook nog volop kansen. Ten eerste staat de PPA er voor dat de Litserborg een succesvol dorpshuis wordt. De leegstand in Den Dungen wordt wat de PPA betreft niet langer in stand gehouden. Al eerder hebben we er voor gepleit dat bijvoorbeeld de voormalige bibliotheek en de Blauwe Scholk worden gebruikt voor woningbouw.

De PPA vindt dat de gemeente nu echt aan de slag moet met het opheffen van deze leegstand! Daarnaast moet er wat de PPA betreft in de komende periode een visie op de kern van Den Dungen worden opgesteld en uitgevoerd. Dit samen met winkeliers, ondernemers en inwoners.

Bij bruisende centra hoort ook een goed winkelaanbod en een goede infrastructuur. Met name voor de grotere dorpen Berlicum, Den Dungen en Gestel vindt de PPA het belangrijk dat er goede winkelvoorzieningen zijn voor de dagelijkse boodschappen. Hierbij horen ook een goede bereikbaarheid, een veilige verkeerssituatie en genoeg parkeermogelijkheden.

Daarom gaan wij expliciet aandacht vragen voor voldoende parkeermogelijkheden in Gestel en Berlicum en vindt de PPA dat de gemeente de parkeerproblematiek en onveiligheid rondom de Jumbo in Den Dungen nu echt aan moet pakken.

Gemonde is een klein dorp, en daardoor niet aantrekkelijk genoeg voor winkeliers. Jongeren en mobiele mensen weten de weg naar het centrum van Gestel of Boxtel wel te vinden, maar niet iedereen kent deze mobiliteit. Het is hierom dat de PPA vindt dat Gemondenaren die het nodig hebben ondersteund moeten om op een makkelijke manier hun dagelijkse boodschappen elders te kunnen doen.