Huiseigenaren en (ver)huurders

Als het aan de PPA ligt gaan we komende jaren volop bouwen. De nadruk komt te liggen op betaalbare woningen voor de jeugd die op zichzelf wil gaan wonen en op de huisvesting van ouderen. De jeugd is hard nodig in onze kernen, voor de leefbaarheid nu en straks. Door voldoende woningen voor hen te bouwen behouden we de jeugd voor onze dorpen en zorgen we dat voorzieningen op peil blijven.

Met woningbouwcorporaties moeten we afspraken maken voor meer betaalbare en duurzame woningbouw. Ook met projectontwikkelaars willen we in overleg voor de ontwikkeling van nieuwe plannen. Zeker in de kleinere kernen als Gemonde en Middelrode zijn voldoende woningen van belang.

Onze inwoners dragen een steentje bij aan de netheid van onze kernen. Steeds vaker zien we dat inwoners in buurten verder kijken dan alleen hun eigen oprit en zich bijvoorbeeld inzetten voor het onderhoud van groen of het schoon houden van het milieu. Wat de PPA betreft zijn dergelijke initiatieven het waard om ondersteund en gewaardeerd te worden.

De PPA gaat er dan ook voor om voor buurten/ buurtverenigingen subsidiemogelijkheden te maken. Hierbij kijken we zowel naar fysieke als naar sociale activiteiten.

Onze woningeigenaren betalen een OZB die vergelijkbaar is met het landelijk gemiddelde. Met deze OZB worden gemeentelijke voorzieningen als bibliotheken, onderwijs en wegenonderhoud betaald.

Voor de PPA staan leefbaarheid en voldoende voorzieningen bovenaan. Wel zijn wij er voorstander van om de OZB van woningen te verlagen als dit financieel mogelijk is. De totale belastingdruk (OZB, Rioolheffing en afvalstoffenheffing ) moet net zoals nu onder het landelijk gemiddelde blijven.