Inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt

We gaan uit van een samenleving waarin iedereen mee kan doen, dit via werk, vrijwilligerswerk of dagbesteding, bij voorkeur binnen de eigen dorpen. Via het realiseren van een lokaal wijkbedrijf organiseren we deze nabijheid. Via een individuele benadering en maatwerk begeleiden we mensen naar werk.

Het Wijkbedrijf kan in 2018 worden opgestart in samen werking met de WSD en lokale ondernemers, waarbij gekeken wordt of de gemeenschapshuizen hierin een coördinerende rol kunnen vervullen in versterking buurtbeheer, buurtzorg en buurtonderhoud in samenwerking met lokale partners.