Ondernemers in onze Kernen

De PPA vindt ondernemers erg belangrijk voor leefbaarheid van onze kernen. Zij zorgen voor werkgelegenheid, goede winkelvoorzieningen en uitgaansmogelijkheden, dit alles ten behoeve van een bruisende kern.

Horecaondernemers en detaillisten werken hard voor hun eigen boterham, maar dragen ook zeker een steentje bij aan de leefbaarheid van onze centra. Het is ook daarom van belang dat we deze ondernemers ondersteunen en waarderen.

Mensen die een onderneming willen beginnen moeten dit wat de PPA betreft kunnen doen vanuit huis. Sinds enkele jaren werken we vanuit de gemeente met contactpersonen voor bedrijven die hen op weg helpen wanneer ondernemers iets van de gemeente willen. Als PPA staan we voor een goede samenwerking en waardering richting deze ondernemers.

Het kan zo nu en dan voorkomen dat ondernemen en omgeving met elkaar in de knoei komen. Wat de PPA betreft ondersteunen we ondernemerschap maar hebben we ook oog voor overlast, met name van zwaardere industrie of agrariërs.

Agrariërs worden in verband met gezondheidsrisico’s geconfronteerd met steeds zwaardere regelgeving. De PPA vindt dat hierop gestuurd moet worden en is voorstander van een afname van het aantal dieren bij de intensieve veehouderijen.