Mensen met een minimaal inkomen

Ook minima moeten kunnen meedoen in onze samenleving. Daarom moet er een goed vangnet blijven voor zorg en inkomen. Op die manier voorkomen we dat minima in een sociaal isolement komen, en mee kunnen doen met de samenleving.

De PPA ondersteunt initiatieven zoals de Voedselbank, de Kledingbank en de Vincentiusvereniging Den Dungen en pleiten we er voor dat deze groepen mensen zich nu en in de toekomst kunnen blijven inzetten, zonder gehinderd te worden door een oerwoud aan regels of processen.

Speciaal gaat onze aandacht uit naar kinderen die opgroeien in een omgeving met armoede. Wat de PPA betreft doen we er alles aan om te voorkomen dat de armoede waarin kinderen opgroeien zich niet vertaalt in kansenarmoede.