Gezinnen met schoolgaande kinderen

De PPA staat voor leefbare kernen. Voor jonge gezinnen met kinderen betekent dit dat er goede onderwijsvoorzieningen en veilige wandel en fietsroutes in alle kernen van de gemeente moet zijn.

Evenals goede verbindingen met het voorgezet onderwijs buiten onze gemeente. Daar zal de PPA zich dan ook voor inzetten.

Met name in kleine kernen van onze gemeente, zoals Gemonde en Middelrode, moeten we er stevig op inzetten om de voorzieningen open te houden zodat de jeugd hier wil blijven wonen.

Voor een goed opgroeien zijn ook sociale samenhang en verbinding belangrijk. Als PPA vinden we dat sport- en jeugdverenigingen evenals goede speelmogelijkheden in de wijken hier aan bij dragen.

Als het aan de PPA ligt moeten deze verenigingen of initiatiefgroepen ondersteund worden of blijven met concrete maatregelen.

Gezinnen met een te laag inkomen komen in aanmerking voor extra financiële hulp, kinderen mogen niet in armoede opgroeien.