Ouderen

De PPA wil een goede ondersteuning van ouderen bij het langer zelfstandig blijven wonen. Ondersteuning op het vlak van bewustwording, woningaanpassing, zorg en welzijn en het beter bereikbaar en toegankelijk maken van allerlei voorzieningen in de directe woonomgeving. Dit alles met aandacht voor zelfredzaamheid en een goed netwerk in het sociaal domein.

De afgelopen jaren heeft de PPA zich hiervoor al sterk ingezet en zal ook in de toekomst met concrete voorstellen blijven komen. Oud worden mag geen probleem zijn. Zo zullen wij pleiten voor het uitvoeren van woonscans in alle dorpen met daaraan gekoppeld een actieve begeleiding voor woningaanpassingen. Ook willen we zorgen voor meer levensloopbestendige woningen voor ouderen en het bereikbaar houden van voorzieningen in onze dorpen.

Ook horen we meer en meer over eenzaamheid bij ouderen. Als PPA zien we dit als een groot maatschappelijk probleem dat opgelost zal moeten worden. Een deel van de oplossing zal liggen in het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven die direct en laagdrempelig de eenzaamheid onder de oudere medemens aanpakken. Op die manier versterken de netwerken rondom de kwetsbare inwoners in onze gemeente. Veel eenzaamheid is verborgen en daarom lastig aan te pakken het creëren van bewustzijn en het ondersteunen van oplossingen zijn belangrijke stappen.

Wanneer thuis wonen niet meer gaat moet er een plaats zijn voor de ouderen onder ons. Met een groter wordende groep ouderen zijn er ook meer en meer inwoners met Dementie.
Uit eigen ervaring weten de mensen van de PPA hoe verscheurend zo’n ziekteproces kan zijn. Wat de PPA betreft gaat de gemeente zich dan ook nog meer inzetten voor deze mensen.

Wij pleiten ervoor om van Sint-Michielsgestel een Dementie-vriendelijke gemeente te maken.