Sporters en Cultuurliefhebbers

Voor de PPA is het belangrijk dat we voldoende buitensport en binnensport voorzieningen in onze dorpen kennen, zodat onze inwoners in de buurt een sport kunnen uitoefenen. Naast goed voor de gezondheid zijn onze clubs ook goed voor onderling sociaal contact en gezelligheid. Dat is voor de PPA ook zeker wat waard.

In 2017 heeft de PPA een voorstel ingediend, dat unaniem is aangenomen. Dankzij deze inzet van de PPA wordt er al dit jaar een onderzoek gehouden door de gemeentenaar de behoefte aan binnensportruimte.

De PPA gaat er op toe zien dat er in 2019 een voorstel komt voor een vernieuwde of nieuwe sporthal De Run in Berlicum, zodat we deze de komende vier jaar kunnen realiseren. Ook sporthal de Theereheide in Sint-Michielsgestel kent gebreken en is wat verouderd, en zijn er klachten en behoeften uit de Misse in Den Dungen. De PPA zal zich ervoor inzetten dat we in de toekomst kunnen blijven sporten in eigen dorp.

De PPA vindt ook dat onze gemeente moet zorgen voor goede buitensportlocaties. In Den Dungen en Berlicum is de afgelopen jaren volop geïnvesteerd. Nu de Gestelse voetbalclubs RKVV en SCI willen fuseren vindt de PPA dat de gemeente ook daadwerkelijke de fusie van deze twee voetbalclubs op één sportcomplex in 2019 moet realiseren, samen met de verenigingen.

Voor Gemonde zal de PPA zich inzetten voor behoud van goede en voldoende sportvoorzieningen.