Statushouders

De PPA gaat voor een goede integratie van statushouders, zodat zij die hier komen ook mee kunnen doen.

Het leren van de Nederlandse taal is wat de PPA betreft voor nieuwe Nederlanders dé manier om te kunnen integreren, mee te doen met de maatschappij en zelf een steentje bij te kunnen dragen. Hier zal wat ons betreft ook de eerste prioriteit liggen.

Daarnaast hoort bij de begeleiding van statushouders ook sterke een focus te liggen op het vinden van werk en aansluiting bij lokale organisaties en verenigingen.

Dit helpt ook de inburgering, het sneller leren spreken van onze taal en daarmee een snellere integratie in onze samenleving.

Uiteindelijk moeten we er naar streven dat ook statushouders zichzelf kunnen bedruipen, en volledig deelnemen aan onze gemeente.