Vrijwilligers

De gemeente moet een goede faciliterende rol vervullen om vrijwilligers te ondersteunen. Zo blijven er ook voor de toekomst voldoende vrijwilligers.

De lokale (welzijns en sport) organisaties dragen zorg voor een actief vrijwilligersbeleid, dat inhoudt dat vrijwilligers worden geworven, gefaciliteerd en gewaardeerd.

Hierbij hoort ook het laagdrempelig houden van vrijwilligerswerk. Wanneer we vrijwilligers gaan overladen met papierwerk zijn we niet goed bezig. Vrijwilligers zijn de smeerolie van de maatschappij die dan ook volop waardering verdienen.