Berlicum

Sporthal de Run

De sporthal is verouderd en heeft te weinig capaciteit in relatie tot de behoefte van de gebruikers. In de komende bestuursperiode een plan ontwikkelen voor her/nieuwbouw.

Hartkamers

De ontwikkeling van het centrum van Berlicum. Eigenaren/ontwikkelaars in hun kracht zetten om de juiste woningen en commerciële ruimten te ontwikkelen.
Als gemeente de verantwoordelijkheid nemen om de openbare ruimte aan te passen aan de eisen van heden, ook leefbaarheidsinitiatieven stimuleren.

Hoogstraat

Herinrichting van de Hoogstraat, of een deel daarvan, om kwaliteit en veiligheid te verbeteren.

Pleintje

Pleintje Middelrode is een goed voorbeeld van een burgerinitiatief.

Ed en Amber
0068154_moerkoalxl-1024x682
Starterswoningen

Moet een onderdeel zijn van iedere nieuwe ontwikkeling en/of transformatie.

Ervaring en toekomst

Hoe brengen we deze twee werelden samen. PPA heeft beiden.

Hartwacht

Realisatie van een hartveilige gemeente. Voldoende spreiding AED’s en voldoende vrijwilligers om deze te bedienen en te onderhouden.

Zorg

Integrale zorgaanbod dat bereikbaar is via 1 loket. Aandacht voor de vrijwilligers die actief zijn in de 0e lijn.