Den Dungen

Meerseplassen/polder

De ontwikkeling van de Dungense polder vindt plaats ism de gemeente Den Bosch. Ons laatste onderdeel in deze ontwikkeling is de toekomst van de Meerse Plas. Mogelijkheden zijn extensieve recreatie icm bedrijfsmatige activiteiten als outdoor en/of re integratieprojecten.

Jumbo en extra parkeerplekken

Hierin neemt een private partij deel ivm sloop bedrijfspand tgv parkeerplaatsen

Leegstand

Leegstand van gemeentelijk- en privaat vastgoed in centrum DD. Herbestemmen en/of transformatie van panden ter bevordering van de leefbaarheid.

Jacobskamp

Deze nieuwe wijk afbouwen volgens planning en bestaande woningbouwopgave en een eventuele wijziging in kwalitatieve behoefte.

Starterswoningen

Realisatie van starterswoningen realiseren via transformatie van bestaand vastgoed

Ed en Peter
jan Uijlings
Ervaring en toekomst

Hoe brengen we deze twee werelden samen.  PPA heeft beiden.

Hartwacht

Realisatie van een hartveilige gemeente. Voldoende spreiding AED’s en voldoende vrijwilligers om deze te bedienen en te onderhouden.

Zorg

Integrale zorgaanbod dat bereikbaar is via 1 loket. Aandacht voor de vrijwilligers die actief zijn in de 0e lijn.

Wethouder

Bekend, integer, geen kapsones en iemand die weet wat er speelt in de dorpen.