Gemonde

Nieuwe Multi Functionele Accomodatie 

Het realiseren van een netwerk van functies en samenwerkingsverbanden die worden ondersteund door een gebouwelijke locatie die gelegen is in het centrum van Gemonde.

Starterswoningen

Moet een onderdeel zijn van iedere nieuwe ontwikkeling en/of transformatie.

Ervaring en toekomst

Nadruk vooral op toekomst, dit door het inzetten van een jong/fris gezicht met bekendheid in het dorp. Iedere Gemondenaar moet weten dat deze persoon ondersteund wordt door een partij met ervaring en kwaliteit

Ed Mathijssen 1
dsc045881
Veiligheid

In Gemonde is behoefte aan meer veiligheid in de doorgaande weg door het dorp

Hartwacht

Realisatie van een hartveilige gemeente. Voldoende spreiding AED’s en voldoende vrijwilligers om deze te bedienen en te onderhouden.

Zorg

Integrale zorgaanbod dat bereikbaar is via 1 loket.
Aandacht voor de vrijwilligers die actief zijn in de 0e lijn.