Sint-Michielsgestel

De Huif

Een nieuw gemeenschapshuis is een echte noodzaak. We willen dit realiseren icm het gemeentehuis. Dit in het kader van samen delen en indikken en afstoten.

Centrum Plan

Het centrumplan is eindelijk van start. Onze wethouder heeft er persoonlijk voor gezorgd dat de bezwaren niet zijn doorgezet zodat omgevingsvergunningen onherroepelijk zijn geworden. Het principe van vooroverleg en voorinspraak moet ook worden toegepast om de andere ontwikkelingen snel te kunnen opstarten.

Fusie voetbalvereniging

Fusie om te komen tot 1 vereniging en 1 sportlocatie. Goede ontwikkeling die de sportcontinuiteit borgt. Resultaat moet zijn dat er alleen maar winnaars zijn. De gemeente ook ivm de herontwikkelmogelijkheid op sportpark Heidelust.

Essche stroom

Natuur en waterberging zijn samengebracht. Door de toegankelijkheid van het gebied, oa door 2 loopbruggen, kan iedereen ook recreëren

Ed en Rick
maxresdefault
Starterswoningen

Moet een onderdeel zijn van iedere nieuwe ontwikkeling en/of transformatie.

Zwembad

Goede voorziening in het dorp St Michielsgestel, indien mogelijk samen optrekken met de andere gebruikers van het sportpark.

Hartwacht

Realisatie van een hartveilige gemeente. Voldoende spreiding AED’s en voldoende vrijwilligers om deze te bedienen en te onderhouden.

Zorg

Integrale zorgaanbod dat bereikbaar is via 1 loket.
Aandacht voor de vrijwilligers die actief zijn in de 0e lijn.